మనమూ ఇక బికినీ బేబీలతో కలిసి ప్లైట్ లో

ఎక్కడో ఏదో దేశంలో..బికినీ వేసుకున్న ఎయిర్ హోస్టస్ లు ప్లైట్ లో ఉంటారు. చక్కగా వాళ్లను చూస్తూ అక్కడ వాళ్లు ప్రయాణం చేస్తూంటారు..మనకి ఆ అదృష్టం లేదు కదా అని బాధపడేవారికి ఓ శుభవా

ఇంకా చదవండి

ప్రపంచంలో మొత్తం దేశాలు ఎన్ని ? అందులో

ప్రపంచంలో మొత్తం ఎన్ని దేశాలు ఉన్నాయి అనే ప్రశ్నకు ఏ ఒక్కరూ సరైన సమాధానం చెప్పలేరు. ఎందుకంటే ఖచ్చితమైన దేశాల సంఖ్యపై ఇప్పటికి ఎక్కడా స్పష్టమైన క్లారిటీ లేదు. ఐక్యరాజ్యసమితిలోస

ఇంకా చదవండి